Exempel på företag och organisationer som ställt frågor via Uppsalaenkäten de senaste åren:

– UL (Kollektivtrafiken i Uppsala län)
– UKK (Uppsala Konsert&Kongress, återkommande varje höst)
– Uppsala kommun Kultur & Bibliotek
Uppsala kommun Näringsliv & omvärld (klicka för att se rapport)
– Destination Uppsala
– Uppsalabornas besök av släkt och vänner (Destination Uppsala, klicka för att se en sammanfattning)
– Länsförsäkringar
– Zellout Varumärkesbarometern (återkommande sedan 2010)
– Sportfastigheter (Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB)
– Uppsala Stadsteater
– De linnéanska trädgårdarna (Uppsala universitet)
– Öppen Hamn (Destination Uppsala)
– IFU-arena
– Upplandsmuseet
Uppsala Citysamverkan AB (klicka för att se rapport)
– Gränbystaden (Atrium Ljungberg)
– SH Bygg
– Matador kommunikation
– Uppsala Vatten
– Fredens Hus