Webbenkät med urval från Internetpaneler och Spar

Uppsalaenkäten är en undersökningsbuss vilket innebär att flera uppdragsgivare delar på samma enkät. Resultatet är dock varje uppdragsgivares egendom som endast får del av svaren på sina egna frågor.

Metod: Webbenkät. Urval från externa Internetpaneler och Spar
Målgrupp: Allmänheten Uppsala län 17-80 år (vid behov utökas urvalet med ungdomar 14-16 år)
Antal Svar: Uppsala kommun 600 och övriga kommuner 400 (motsvarar den verkliga fördelningen)
Frekvens/utgivningsperioder: 1-2 gånger per år, april och september
Rapporter: 6-8 veckor efter utskick
Bakgrundsdata:
a. Kön
b. Ålder (3 grupper)
c. Sysselsättning (studerande, förvärvsarbetande, pensionär)
d. Högsta avslutade utbildning (Gymnasium/Högskola mindre än 3 år/Högskola 3 år eller mer)
e. Boende (Hyresrätt, bostadsrätt, villa)
f. Antal år man bott i Uppsala
g. Barnhushåll/Hushåll utan barn
h. Har bil/har inte bil
i. Taxerad inkomst i 3 intervaller
j. Bostadsområde i Uppsala (centrum, ytterområden, Landsbygd)
Intressen (30 olika intressevariabler, se produktblad)

Bakom Uppsalaenkäten står undersökningsföretaget Provos Research. Provos står också bakom Dialog Uppsala som är en panel av uppsalainnevånare som har möjlighet att tycka till om frågor i fokusgruppsform mot ersättning.

Ladda ned produktblad som pdf här: UppsalaEnkaten-2024.pdf