Fråga Uppsalaborna om (nästan) vad du vill
Pris för komplett undersökning med 600 svar i Uppsala kommun från
30.000 SEK, enstaka frågor från 5.000 SEK. Hela länet 1000 svar + 25 %.

Mät ditt företags/organisations kärnvärden eller värdegrund – lever ni upp till era kundlöften?
Hur kända är ni?
Hur populära är ni?
Vilken profil har era kunder/potentiella kunder?
Hur får Uppsalaborna information om er?
Vad känner Uppsalaborna till om era produkter/tjänster?
Vilka är era ambassadörer (de som rekommenderar er)?
Är ert varumärke på upp- eller nedgång?

Boka plats i enkäten vi hjälper dig formulera frågorna för bästa effekt

Urvalet är en kombination av Internetpaneler och Spar (Skatteverket).

Enkäten skickas ut till allmänheten 17-80 år i Uppsala län (från 14 år mot pristillägg).

Mottagarna från Spar-urvalet får ett brev med uppmaning
att svara på enkäten via hemsidan.

1000 svarande med frågor om ditt företag, din produkt eller marknad.

Rapport får du 6-8 veckor efter utskick i
form av en PowerPointpresentation.
Mot ett mindre pristillägg kommer vi till dig och
gör en personlig presentation av rapporten.

Vår analytiker kommer till er och presenterar rapport med analyser.