Välkommen att fylla i din enkät!

UppsalaEnkäten görs i två editioner, en för Uppsala Kommun och en för Uppsala Län. Syftet med UppsalaEnkäten är att kunna bygga upp mer kunskap om vad uppsalabor och länsbor tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. UppsalaEnkäten har getts ut allt sedan  2004, och vi gör en undersökningsbuss på hösten och en på våren. Bakom UppsalaEnkäten står undersökningsföretaget Provos Research – för information se www.provos.se 

Är du svarande på enkäten fyll i nedan: