Exempel på företag och organisationer som ställt frågor via Uppsalaenkäten de senaste åren:

– UL (Kollektivtrafiken i Uppsala län)
– UKK (Uppsala Konsert&Kongress)
– Uppsala kommun Kultur & Bibliotek
Uppsala kommun Näringsliv & omvärld
– Destination Uppsala
– Länsförsäkringar
– Zellout Varumärkesbarometern (återkommande sedan 2010)
– Sportfastigheter (Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB)
– Uppsala Stadsteater
– Uppsala universitet – De linnéanska trädgårdarna
– Öppen Hamn (Destination Uppsala)
– IFU-arena
– Upplandsmuseet
– Uppsala Citysamverkan AB
– Gränbystaden (Atrium Ljungberg)
– SH Bygg
– Matador kommunikation
– Uppsala Vatten