Fråga Uppsalaborna om vad du vill

• Mät ditt företags/organisations kärnvärden eller värdegrund – lever ni upp till era kundlöften?
• Hur kända är ni?
• Hur populära är ni?
• Vilken profil har era kunder/potentiella kunder?
• Hur får Uppsalaborna information om er?
• Vad känner Uppsalaborna till om era produkter/tjänster?
• Vilka är era ambassadörer (de som rekommenderar er)?
• Är ert varumärke på upp- eller nedgång?

Ge oss en frågeställning/frågeområde så återkommer vi med ett förslag till frågeformulär via en Internetlänk och en kostnadsuppskattning.
När vi är överens om frågeformuleringarna lägger vi upp dina frågor som ett eget block i nästa Uppsalaenkät.
Rapport får du 6-8 veckor efter utskick i form av en PowerPointpresentation.
Pris från 20 000 SEK

Mot ett mindre pristillägg kommer vi till dig och gör en personlig presentation av rapporten.

Exempel på företag och organisationer som ställt frågor via Uppsalaenkäten de senaste åren:

– UL
– UKK (Uppsala Konsert&Kongress)
– Uppsala kommun Kultur & Bibliotek
– Uppsala kommun Näringsliv & omvärld
– Destination Uppsala
– Länsförsäkringar
– Zellout Varumärkesbarometern (återkommande sedan 2010)
– Sportfastigheter (Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB)
– Uppsala Stadsteater
– Uppsala universitet – De linnéanska trädgårdarna
– Öppen Hamn (Destinationsbolaget)
– IFU-arena
– Upplandsmuseet
– Uppsala Citysamverkan AB
– Gränbystaden
– SH Bygg
– Matador kommunikation
– Uppsala Vatten