Uppsalas egen undersökningsbuss

Syftet med Uppsalaenkäten är att samla kunskap om vad de boende i Uppsala län tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. Uppsalaenkäten är en s.k. undersökningsbuss där flera avsändare delar på en undersökning vilket är mer kostnadseffektiv jämfört med om du gör en egen undersökning. Uppsalaenkäten har getts ut allt sedan 2004 och görs en eller två gånger per år. Vissa frågor ställs endast till de som bor i Uppsala kommun och vissa ställs till alla länsinvånare.

Tack för att du vill svara på årets Uppsalaenkät. För att komma till enkäten: Om du svarar som vuxen klickar du på den vänstra (den övre) bilden. Om du är barn 14-15 år eller svarar för ditt barns räkning klickar du på den högra (den undre).

                                         

Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Sista svarsdag är 22:e oktober

Notera att premien (filmkod till SF-Anytime) inte kommer omedelbart utan skickas ut inom ett par veckor.

Dina svar och personuppgifter behandlas givetvis strikt konfidentiellt, läs vår integritetspolicy här