Uppsalas egen undersökningsbuss

Syftet med Uppsalaenkäten är att samla kunskap om vad de boende i Uppsala län tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. Uppsalaenkäten är en s.k. undersökningsbuss där flera avsändare delar på en undersökning vilket är mer kostnadseffektiv jämfört med om du gör en egen undersökning. Uppsalaenkäten har getts ut allt sedan 2004, från 2017 görs tre undersökningsbussar per år. Vissa frågor ställs endast till de som bor i Uppsala kommun och vissa ställs till alla länsinvånare.

Svara på enkäten genom att klicka här.

Notera: Om du är utvald som vårdnadshavare till ett barn står det ”Vårdnadshavare till” i brevets adress. I så fall är det ditt barns svar vi vill ha. ”Du” i samtliga frågor avser således ungdomen oavsett vem som fyller i svaren.

Sista svarsdag är 13:e oktober

Stort tack för din medverkan. Premier skickas ut till alla samtidigt så det dröjer någon vecka innan du får koden med streamad film om du väljer det.

Dina svar och personuppgifter behandlas givetvis strikt konfidentiellt, läs vår integritetspolicy här