Uppsalas egen undersökningsbuss

Syftet med Uppsalaenkäten är att samla kunskap om vad de boende i Uppsala län tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. Uppsalaenkäten är en s.k. undersökningsbuss där flera avsändare delar på en undersökning vilket är mer kostnadseffektiv jämfört med om du gör en egen undersökning. Uppsalaenkäten har getts ut allt sedan 2004 och görs två eller tre gånger per år. Vissa frågor ställs endast till de som bor i Uppsala kommun och vissa ställs till alla länsinvånare.

Uppsalaenkäten våren 2020 är inställd på grund av corona-krisen. Nästa Uppsalaenkät kommer direkt efter sommaren 2020.

Dina svar och personuppgifter behandlas givetvis strikt konfidentiellt, läs vår integritetspolicy här