Uppsalas egen undersökningsbuss

Syftet med Uppsalaenkäten är att samla kunskap om vad de boende i Uppsala län tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. Uppsalaenkäten är en s.k. undersökningsbuss där flera avsändare delar på en undersökning vilket är mer kostnadseffektiv jämfört med om du gör en egen undersökning. Uppsalaenkäten har getts ut allt sedan 2004, från 2017 görs tre undersökningsbussar per år. Vissa frågor ställs endast till de som bor i Uppsala kommun och vissa ställs till alla länsinvånare.

Nästa enkät skickas ut till respondenterna vecka 39 2019.

Dina svar och personuppgifter behandlas givetvis strikt konfidentiellt, läs vår integritetspolicy här