Uppsalas egen undersökningsbuss

Syftet med Uppsalaenkäten är att samla kunskap om vad de boende i Uppsala län tycker i olika frågor, samt att kunna följa förändringar över tid. Uppsalaenkäten är en s.k. undersökningsbuss där flera avsändare delar på en undersökning vilket är mer kostnadseffektiv jämfört med om du gör en egen undersökning. Uppsalaenkäten har getts ut allt sedan 2004 och görs en eller två gånger per år. Vissa frågor ställs endast till de som bor i Uppsala kommun och vissa ställs till alla länsinvånare.

Tack för att du vill svara på årets Uppsalaenkät. Klicka på bilden för att komma till enkäten: 

                

Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Sista svarsdag är 16:e oktober
Inbjudning per post har skickats till personer upp till 20 år. Övriga åldersgrupper bjuds in från befintliga Internetpaneler. 

Notera att premien (filmkod till SF-Anytime) inte kommer omedelbart utan skickas ut inom ett par veckor.

Dina svar och personuppgifter behandlas givetvis strikt konfidentiellt, läs vår integritetspolicy här